Отзивчивите родители възпитават в повечето случаи добри и внимателни
деца, смятат психолозите. Но гени или възпитание формират все пак
поведението на малкия човек? Експертите предполагат, че да се говори за
“лоши” и “добри” гени би било невярно. Запознаването на детето с
етичните норми за поведение в обществото е било и си остава задача на
родителите.
Деца, които са привикнали с прегръдки, внимание и грижа, проявяват по-голяма склонност към внимателно и грижовно поведение.
Деца, израснали в атмосфера на емоционално гладуване, не получили в
ранното си детство топлина и ласки, много често се оказват биологически
неспособни да преживяват, да проявяват състрадание. Изпитвайки към себе
си жестокост, демонстрират склонност да ударят или оскърбят плачещо
дете.

Внимание! Детето Вижда, Детето Повтаря...


Децата непрекъснато проверяват, изпитват границите на новия си
свят, често с помощта на родителите си. Детенце на 1,5 г по-скоро ще
очаква ръководство от мама или татко, оказвайки се в непозната
ситуация. Експертите наричат това “социална справка”, която помага на
детето не само да се ориентира в конкретната непозната ситуация, но и
да си формира морални емоции.
Усещане за гордост и срам се формира в най-ранно детство. Гордостта
е истинско тържество на духа, награда за правилна постъпка и поведение.
Ще я познаете по широката щастлива смивка и леко изпъчено коремче.
Чувството за срам е част от процеса на израстване. Укрепва понятието за
това, че някои типове поведение просто са недопустими. Ако малкото дете
не е изпитвало срам до 2-3 годишна възраст, след това от него може да
се очакват най – немислими проблеми – смятат американски психолози.
Накрая идва умението да говори В този период родителите трябва
много внимателно да се заемат с обучението на положителното – добри
маниери, стремеж към алтруизъм.. Хубаво е да имаш пред себе си добър
пример! Не забравяйте да казвате на съпруга или съпругата си
“благодаря” и “моля” толкова често, колкото е възможно, ако искате и
детето да употребява тези думички. ...


Първия Български Бутон за споделяне

0 коментара:

Post a Comment

Полезни връзки